ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปี 2556

ประมวลภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ (ปวส.)
ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

IMG_0628

IMG_0646

IMG_0651

IMG_2855

IMG_0588

IMG_0594

IMG_0601

IMG_0606

IMG_0608

IMG_0637

IMG_0660

IMG_0670

IMG_0672