ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ออกฝึกงาน 1/2557 (9สัปดาห์แรก)

ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา ออกฝึกงาน 1/2557 (9สัปดาห์แรก) วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

IMG_4146

IMG_4144

IMG_4149

IMG_4154

IMG_4164

IMG_4171

IMG_4173

IMG_4176

IMG_4184

IMG_4188

IMG_4189

IMG_4191

IMG_4196