รับมอบเครื่องยนต์ฮอนด้า WAVE 110i

ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้รับมอบเครื่องยนต์ฮอนด้า WAVE 110i จาก บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด และบริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิการยน พ.ศ. 2557 ณ แผนกเครื่องยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เพื่อใช้ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 7/2557

IMG_1956

IMG_1974

IMG_1982

IMG_1986

IMG_1992

IMG_2005