งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2557

ดร.สุวรรณ ม่วงนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ประธานเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันพฤหัสดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธีเปิด

IMG_2212

IMG_2215

IMG_2221

IMG_2222

IMG_2205-1

IMG_2210-1

แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชายานยนต์

IMG_2251

IMG_2370

IMG_2374

IMG_2377

IMG_2380

IMG_2391

แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเครื่องมือกล

IMG_2332

IMG_2333

IMG_2340

IMG_2353

IMG_2490

IMG_2296

IMG_2306

แข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

IMG_2255

IMG_2256

IMG_2259

IMG_2262

IMG_2269

IMG_2273

IMG_2275

IMG_2481

IMG_2486