พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน วชิราวุธ ประจำปี 2557

นายปยุต มารยาทตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน ชิราวุธ ประจำปี 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

5_resize

6_resize

1_resize

2_resize

3_resize

4_resize