พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท แสงชัยอิควิพเม้นท์ จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท แสงชัยอิควิพเม้นท์ จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับ ปวช, ปวส และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

11111

222222

33333333