การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ V2
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จากกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1111
2222

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อผลงาน : ชีวิตที่ถูกลืม (ชุดควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ
IMG_3816
IMG_3862

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ

ชื่อผลงาน : เครื่องซอยร้อยเส้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลขวัญใจมหาชน ในระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ
IMG_3826
DSC03667

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ชื่อผลงาน : อุปกรณ์เปิดขวดเครื่องปรุงอาหารเอนกประสงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ
IMG_3831
DSC03660

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุดเตือนภัยและตัดไฟเมื่อมีภัยน้ำท่วม

ชื่อผลงาน : ชุดเตือนภัยและตัดไฟเมื่อมีภัยน้ำท่วม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลขวัญใจมหาชน ในระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ
IMG_3954
DSC04002