กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมไปกับ "สิงห์อาชีวะอาสา"

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด. นำเสนอโครงการเรียนรู้และดูงาน สำหรับนักศึกษา อาชีวะสายช่าง ที่สิงห์มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ ในโลกการทำงานจริง เปิดมุมมองในการใช้ชีวิต และส่งเสริมกิจกรรม สร้างสรรค์ เพื่อสังคมไปกับ “สิงห์อาชีวะอาสา”

S__10633335

S__10633336

S__10633337