ร่วมประชุมทางไกลผ่านห้อง Smart Classroom

อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผ่านห้อง Smart Classroom ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 6 มีนาคม 2558

S__11346138

S__11346140

S__11346139