งานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

IMG_9285_resize

IMG_9249_resize

IMG_9251_resize
IMG_9199_resize

IMG_9218_resize

IMG_9220_resize