วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_0267_resize

IMG_0179_resize

IMG_0166_resize

IMG_0143_resize

IMG_0098_resize

IMG_0065_resize

IMG_0047_resize

IMG_0041_resize

IMG_9538_resize

IMG_0403_resize

IMG_0400_resize

IMG_0397_resize

IMG_0387_resize

IMG_0378_resize

IMG_0353_resize

IMG_0347_resize

IMG_0336_resize

IMG_0331_resize

IMG_0329_resize

IMG_0279_resize

IMG_0276_resize

IMG_0272_resize

IMG_0260_resize