คณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

คณะกรรมการฝ่ายติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของครู นักเรียน นักศึกษา ทำหน้าที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ในการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด
IMG_0186_resize

IMG_0187_resize

IMG_0194_resize

IMG_0206_resize

IMG_0211_resize

IMG_0213_resize

IMG_0173_resize

IMG_0177_resizeIMG_0436_resize

IMG_0441_resize

IMG_0454_resize

IMG_0456_resize

IMG_0489_resize

IMG_0495_resize

IMG_0501_resize

IMG_0502_resize

IMG_0508_resize

IMG_0407_resize

IMG_0417_resize

เทศบาลขุนแก้ว

IMG_0173_resize

IMG_0177_resize

IMG_0186_resize

IMG_0187_resize

IMG_0194_resize

IMG_0206_resize

IMG_0211_resize

IMG_0213_resize