กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดนครปฐม โดยงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการบันทึกภาพจนเสร็จสิ้น

IMG_0212_resize

IMG_0213_resize

IMG_0206_resize

0002

IMG_0194_resize

IMG_0201_resize
IMG_0216_resize

IMG_0236_resize

IMG_0239_resize

IMG_0241_resize

IMG_0242_resize

IMG_0008_resize

IMG_0039_resize

IMG_0040_resize

IMG_0059_resize