จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและคัดเลือกคณะกรรมการตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง

นายชิษณุพงษ์ ศรีวิบูลย์กุล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาฯ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและคัดเลือกคณะกรรมการตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองประจำกลุ่มการเรียนชั้น ปวช.1 และปวส.1ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

IMG_7688_resize

IMG_7691_resize

IMG_7692_resize

IMG_7694_resize

IMG_7698_resize

IMG_7699_resize

IMG_7701_resize

IMG_7702_resize

IMG_7703_resize

IMG_7706_resize

IMG_7709_resize

IMG_7711_resize

IMG_7714_resize

IMG_7715_resize

IMG_7734_resize

IMG_7741_resize

IMG_7753_resize

IMG_7791_resize

IMG_7793_resize

IMG_7797_resize

IMG_7799_resize

IMG_7803_resize

IMG_7805_resize

IMG_7812_resize

IMG_7817_resize

IMG_7819_resize

IMG_7822_resize

IMG_7825_resize

IMG_7827_resize

IMG_7829_resize

IMG_7835_resize

IMG_7843_resize

IMG_7845_resize

IMG_7847_resize

IMG_7850_resize

IMG_7852_resize

IMG_7855_resize

IMG_7863_resize

IMG_7875_resize

IMG_7880_resize