จัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

++จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ++
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

IMG_0767_resize

Album 1
Album 2
Album 3