มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดให้มีการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888