พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง เข้าร่วม พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00 น. ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

001

014

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

013