สอบซ่อมและแก้มส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สอบซ่อมและแก้มส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิชา อาเชียนศึกษา รหัสวิชา 2000 2504

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.

สถานที่ห้อง 933

พร้อมใบยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวที่เดินเรื่องเสร็จแล้ว

ครูวัลรุณี เชื้อพิบูลย์

หมายเหตุ ตรงเวลาไม่มา คือ 0