สอบแก้ศูนย์, มส กับ อ.ประยูร มีต้องปัน

สอบแก้ศูนย์ มส กับ อ.ประยูร

นักเรียนคนใดที่ติด 0 , มส กับอาจารย์ประยูร มีต้องปัน ให้มาแก้ 0 , มส วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ที่งานบริหารงานทั่วไป

  1. นายอัมรินทร์ บุตรน้ำเพ็ชร์ / 5821011046 / 1 ชย.3
  2. นายอัครเดช พุกสิริย์วงศ์ / 5821011072 / 1 ชย.4
  3. นายภูรณ คงทอง / 5821012020 / 1 ชย.5
  4. นายอานันท์ แสนสุทธิ / 5821020031 / 1 ชก.2
  5. นายเกียรติศักดิ์ ดีพุ่ม / 5821041004 / 1 ชฟ.1
  6. นางยืนยง รอดจินดา / 5821041028 / 1 ชฟ.2