โครงการ “อาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559”

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดย นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ “อาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559” โดยรณรงค์ “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30น.ณ จุดบริการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภายในศูนย์บริการ จะให้บริการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง รวมถึงบริการการแฟ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น มุมพักผ่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย จึงขอเชิญชวนทุกท่านใช้บริการดังกล่าว ฟรี!

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008