รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน เพื่อทำหน้าที่การสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 26KB)