ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 28 เมษายน 2559 : นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิด การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ของนักเรียนนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้พร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษาด้านวิชาชีพต่อไป ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

00001

000002

000003

000004

000005

000006

000007

000008

000009

000010

000011