การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้แก่ ครูผู้สอน สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาเครื่องกล

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่ ครูผู้สอน สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาเครื่องกล ในเขตจังหวัดนครปฐม และใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016