การประชุมรับทราบนโยบาย สอศ.และมาตรการตามคำสั่ง คสช.

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เปิดการประชุมรับทราบนโยบาย สอศ.และมาตรการตามคำสั่ง คสช. ที่ 30/2559 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013