ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนฝึกงาน

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติตนขณะฝึกงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021