ร่าง ข้อกำหนดและขอบเขตงานก่อสร้างอาคารแฟลต

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 203KB)