ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 108KB)