พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วม พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016