ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมโปรแกรม NC เรียนรู้การจำลองปฏิบัติงานกลึงและ CAD/CAM Software5 Axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 166KB)