ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็น ซี พร้อมโปรแกรม NC เรียนรู้การจำลองปฏิบัติงานกลึงและ CAD/CAM Software5 Axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 225KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 165KB)