ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฟรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 161KB)