รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเข้าเลือกลูกจ้างชั่วคราว และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกบุคคล

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 600KB)