รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูสอนพิเศษ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 596KB)