แห่เทียนพรรษาพระราชทานฯ

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างโลหะ ร่วมแห่เทียนพรรษาพระราชทานถวายวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

0014