รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.73MB)