รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1.71MB)