ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด คลิ๊ก