ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด 120 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียด