ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อรับมอบ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อรับมอบ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เรื่องการคิดค้น นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009