พิธีถวายความอาลัยและลงนามแสดงความอาลัย

พิธีถวายความอาลัยและลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0010

0011

0012

0013

0014

0015