ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 742KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 841KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 1010KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 711KB)