ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ ไทยทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ร่วมต้อนรับ นายณรงค์ ไทยทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วันที่14 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

042

043

045

046

047

048

049

050