คำสั่งแต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “ประชารัฐพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

คำสั่งแต่งต้้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “ประชารัฐพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (นครปฐม)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 356KB)