รวมพลังแห่งความภักดี

” รวมพลังแห่งความภักดี ” วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยผู้อำนวยการ นายณรงค์ ไทยทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดกิจกรรรม ” รวมพลังแห่งความภักดี ” เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

**ร่วมร้องเพลงชาติ
**ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
**ร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
**ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
**พิธีนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาและแผ่เมตตา

ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024