พิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธาน พิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2559 ทักษะเทคนิคยานยนต์ ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ทักษะกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016