งานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) แสดงความอาลัย การบรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ

งานการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) แสดงความอาลัย การบรรเลงบทเพลงเพื่อพ่อ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s__38649871