การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จัดโดย อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท

งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท

– ทักษะมาตรวิทยามิติ
– ทักษะงานกลึง กัด ดัด ไส ชิ้นงาน
– ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ดำเนินการโดย สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม