ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ในประเภททักษะวิชาชีพต่างๆ