ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธาน เปิดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และร่วมบรรยายพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม