ตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักครู

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 51KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 319KB)